Hjem

8. MARS-INITIATIVET I BERGEN

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. I Bergen markerer vi dette med demonstrasjonstog, appeller på torgallmenningen og arrangement inne. Har du lyst til å bidra praktisk enten som togvakt, opprigg eller andre praktiske ting ta gjerne kontakt! Takk til alle som bidro til at markeringen 2022 ble en suksess! 

Parolemøte

7.februar 18.00
Auditoriet, Bergen Bibliotek


På parolemøtet bestemmer vi hvilke paroler som skal være med i årets 8.mars tog.


Husk at dere selv må lage parolen.
Både organisasjoner og enkeltpersoner kan sende inn forslag.

Du finner innsendte paroleforlag ved å trykke her.


Saksliste
1. Valg av ordstyrer, tellekorps og kort orientering om votering
2. Kort gjennomgang av paroler
3. Votering over paroler
4. Votering over hovedparole per tema
5. Orientering om arbeidet med markeringen av kvinnedagen
6. Orientering om arbeidet med Kvinnefestivalen
7. Eventuelt


FB-arrangement finner dere ved å klikke her