Hjem

8. MARS-INITIATIVET I BERGEN

8. mars er den internasjonale kvinnedagen. I Bergen markerer vi dette med demonstrasjonstog, appeller på torgallmenningen og arrangement inne. Har du lyst til å bidra praktisk enten som togvakt, opprigg eller andre praktiske ting ta gjerne kontakt! 

8.mars 2024

17:00

 Torgallmeningen


Markering av den internasjonale kvinnedagen 2024.


Hovedtemaer:

Arbeidsliv
Internasjonal solidaritet

Interseksjonell feminisme
Kvinnehelse
Klimakamp er kvinnekamp
Vold mot kvinner

Evalueringsmøte

 2024

17:00 - 19:00

 Folkets Hus - Lars Hilles gate 19


På møtet skal vi evaluere årets 8.mars arrangement, bli orientert om regnskap og ivelge nye medlemmer til initiativets arbeidsutvalg (AU).

I år trengs det mange nye inn i arbeidsutvalget og det må velges ny leder. 

Vil du bli med i arbeidsutvalget?8.mars.initiativet@gmail.com