Veileder for allmøter

Veileder for allmøter


Formål


Veilederen er tenkt som et hjelpemiddel for 8.mars initiativet og fungerer som retningslinjer på allmøter. Formålet med veilederen er å gi retningslinjer til hvordan allmøtene i 8.initiativet avholdes og kan fungere som et hjelpemiddel for deltakere i allmøtene.Oppfordring til møtedeltakerne


Til alle som deltar på møtene oppfordres det til å være med å skape et trygt og inkluderende møtemiljø. Dette innebærer: 

 • tillit til, og respekt for, andre deltakere 
 • alle oppfordres til å tolke hverandre i beste mening
 • skille mellom sak og person i en diskusjon 
 • respekt for alles kjønnsidentitet og bruk av riktig pronomen
 • husk at det er rom for forskjellige ståsteder og uenigheter der alle skal føle seg trygge til å delta i diskusjonerForklaring: diskusjon og taletid


 • Når noen vil ha ordet, viser de det med tegn til lederen ved å rekke opp én finger. 
 • Den som ønsker replikk, rekker to fingre i været mens taleren holder sitt innlegg. En replikk skal være meget kort og et direkte tilsvar på talerens innlegg.
 • Det kan foreslås å ikke bruke replikker, for eksempel av hensyn til tid eller organisering av diskusjonen.
 • Eventuell begrenset taletid kan foreslås av møteleder og vedtas eventuelt.
 • Møtelederen kan fremme forslag om strek når en sak synes tilstrekkelig belyst. «Strek» betyr at det settes sluttstrek på talerlisten, og at flere ikke kan inntegnes på talerlisten.
 • Møteleder skal påtale krenkende uttalelser som måtte forekomme under debatten ved å avbryte taleren med muntlig påtale.


Forklaring: votering

 • Alle forslag som ikke er trukket tilbake under ordskiftet, kommer til votering. En representant som har framsatt et forslag, kan trekke det tilbake før votering.
 • Votering foregår ved håndsopprekning eller ved å reise seg.